Read here online

Geachte heer, mevrouw,

Graag nodigen we u uit voor één van de drie kennismakings­bijeenkomsten met het provinciaal bestuur. In uw eerste weken als raadslid of wethouder komt er veel informatie op u af. Mogelijk bent u de provincie al tegengekomen in uw werkzaamheden, maar wat doet de provincie nu eigenlijk als bestuurslaag?

Gemeenten en provincie treffen elkaar op diverse onderwerpen in verschillende rollen. Bijvoorbeeld als toezichthouder op de gemeentelijke financiën, als samenwerkings­partner in het ontwikkelen van een kustvisie of de Regionale Energie Strategieën (RES) of in voorwaardenscheppende zin met onze Omgevingsverordening. Met deze kennismakings­bijeenkomsten gaan we met u op informele wijze in gesprek, om u kennis te laten maken met Statenleden en leden van het college GS. Daarnaast is er ruimte voor het leggen van contacten en stellen van vragen over uiteenlopende onderwerpen. Wij zijn heel benieuwd naar uw eerste ervaringen en vertellen graag over de rol, taken en bevoegdheden van de provincie.

De avonden zijn verdeeld over de verschillende bestuurlijke regio’s. Als een andere avond dan die waarop u ingedeeld bent u beter past, dan kunt u zich uiteraard ook voor een andere datum inschrijven.

Dinsdag 13 september 2022:
Regio’s De Kop van Noord‑Holland, West‑Friesland en Alkmaar

Woensdag 14 september 2022:
Regio’s Zaanstreek‑Waterland, IJmond en Zuid-Kennemerland

Dinsdag 20 september 2022:
Regio’s Amsterdam, Amstelland en Meerlanden en Gooi- en Vechtstreek

Programma kennismakingsavonden
   
19.15 – 19.30 uur Ontvangst, Johan Remkeszaal, Dreefgebouw provinciehuis, Dreef 3, 2012 HR Haarlem
19.30 – 19.45 uur Welkom en opening kennismakingsavond
19.45 – 19.55 uur Verplaatsing naar de gesprekstafels
19.55 – 20.40 uur Gesprekstafel ronde 1
20.40 – 20.50 uur Roulatie/korte pauze
20.50 – 21.35 uur Gesprekstafel ronde 2
21.35 – 21.45 uur Plenaire afsluiting, JR-zaal
21.45 – 22.30 uur Borrel, JR-zaal

De inloop van de avonden vangt aan om 19.15 uur.

Indien gewenst kunt u zich via het aanmeldformulier opgeven voor een lichte maaltijd in het provinciehuis, voorafgaand aan het programma. Ook kunt u zich opgeven voor een korte rondleiding door paviljoen Welgelegen.

Via de volgende link kunt u zich aanmelden voor de avond van uw keuze. U treft ook nog een aantal vragen aan waarmee u uw interesse voor gespreks­onderwerpen en informatie kunt aangeven.

Naast deze kennismakings­bijeenkomsten zijn er vanuit de provincie en samenwerkings­verbanden als de MRA, verschillende inwerkactiviteiten en verdiepende bijeenkomsten over bijvoorbeeld woningbouw of de energietransitie.
Meer informatie vindt u hier: www.noord-holland.nl/kennismaken

Voor inhoudelijke informatie over de kennismakingsavonden, kunt u contact opnemen met Anne Weike Noorman via het mailadres KennismakingGSenPS2022@noord-holland.nl.

Voor alle overige informatie kunt u contact opnemen met Lida Keijzer via het mailadres KennismakingGSenPS2022@noord-holland.nl.

Hoogachtend,

namens Provinciale Staten en het college van Gedeputeerde Staten van Noord‑Holland

Arthur van Dijk