Read here online

Geachte heer, mevrouw,

Graag nodigen wij u uit als (op)nieuw geïnstalleerde raadsleden en wethouders op één van de drie kennismakingsbijeenkomsten direct na de zomer van 2022. De opzet van deze bijeenkomsten is het bieden van gelegenheid om met elkaar op informele wijze in gesprek te komen en kennis te maken met de Statenleden en leden van GS. Er is ruimte voor vragen over diverse onderwerpen. Voor de zomer ontvangt u hierover nog een enquêteformulier om te peilen waar uw interesses voor gespreksonderwerpen en informatiebehoeften liggen.

Wij verdelen de avonden in noordelijke, midden en zuidelijke regio’s. Als de datum u niet past, kunt u zich voor een andere avond aanmelden.

Dinsdag 13 september 2022: Regio’s De Kop van Noord‑Holland, West‑Friesland en Alkmaar
   
Woensdag 14 september 2022: Regio’s Zaanstreek‑Waterland, IJmond en Zuid-Kennemerland
   
Dinsdag 20 september 2022: Regio’s Amsterdam, Amstelland en Meerlanden en Gooi- en Vechtstreek

De inloop van de avonden vangt aan om 19.15 uur.

Medio/eind juni ontvangt u de officiële uitnodiging met het aanmeldingsformulier.
Wij verzoeken u vriendelijk de datum waarop uw regio is ingedeeld alvast in uw agenda te reserveren.

Naast deze kennismakingsbijeenkomsten zijn er vanuit de provincie en samenwerkingsverbanden als de MRA verschillende inwerkactiviteiten en verdiepende bijeenkomsten in voorbereiding, over bijvoorbeeld woningbouw of de energietransitie. Op de tijdelijke portal www.noord‑holland.nl/kennismaken vindt u informatie over de verschillende activiteiten en links naar meer informatie over deze specifieke onderwerpen en/of samenwerkingsverbanden.

Hoogachtend,

namens Provinciale Staten en het college van Gedeputeerde Staten van Noord‑Holland

Arthur van Dijk